[vc_row css=”.vc_custom_1609440315100{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-right: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column][vc_column_text]Müslüman Ahmediye Cemaati

Müslüman Ahmediye Cemaati, uluslararası alanda Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya, Avustralya ve Avrupa’nın 209 ülkesinde şubesi bulunan dinî bir cemaattir. Bu, dünya genelinde on milyonlarca üyeyi kapsayan, çağdaş tarihin en dinamik İslâm topluluğudur.  Ahmediye Cemaati, 1889’da Hindistan’ın Pencap Bölgesinin, Kadiyan adında küçük ve ıssız bir köyünde Mirza Gulam Ahmed (1835-1908) tarafından kurulmuştur. Kendisi, âhir zamanda tüm dinlerin beklediği kişi, yani beklenen müceddid (Mehdi ve Mesih) olduğunu iddia etti. Kurduğu cemaat, İslâm’ın ilk günlerindeki berraklığı taşıyan hayırlı tebliğinin  -sulh, umumî kardeşlik ve Allah’ın iradesine teslimiyet – bir kuruluşudur. Hz. Ahmed  İslâm’ı, insanlığın dini olarak tanıttı. “Doğru yoldaki insanların dini.” (Beyyine-6.Ayet)

Ahmediye Cemaati, bu anlayışla bir asır içinde dünyanın her köşesine ulaştı. Cemaat bazı ülkelerde şiddetli baskılara maruz kalmasına rağmen, yerleştiği her yerde sosyal projeler, eğitim enstitüleri, sağlık hizmetleri, İslâmî yayınlar ve cami inşaları ile İslâm’ın hayırlı hizmetlerini hayata geçirmektedir. Ahmedî Müslümanlar, yasalara uyan, barışçı, azimli ve hayırsever bir cemaat olma hüviyetini hak ettiler.  İslâm’da Müslüman Ahmediye Cemaati, İslâmî ahlâkı ve manevî değerleri yeniden canlandırma amacıyla, ilâhi rehberlik doğrultusunda meydana getirilmiş bir cemaattir. Cemaat, Kur’an-ı Kerim’in şu talimatına sıkı sıkıya bağlıdır ve ona göre amel etmektedir. “Dinde zorlama yoktur,” (Bakara – 257.Ayet)

Cemaat, sebebi ve şekli ne olursa olsun, her türlü şiddeti kesinlikle reddeder.  Cemaat, kaynağını Kur’an-ı Kerim ve İslâm’ın Yüce Peygamberi (S.A.V)’nden (sünnet) alan; İslâmî ilimler, felsefe, ahlâk ve maneviyatın sâde bir örneğini sunar. Sir Muhammed Zaferullah Han (Pakistan’ın ilk Dış İşleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı Başkanı; Lahey Uluslararası Adalet Divanı Başkanı ve Baş Yargıcı) veya Prof. Dr. Abdüsselâm (1979 Nobel Fizik Ödülü sahibi) gibi, kimi cemaat mensupları aynı zamanda olağanüstü hizmet ve başarıları sayesinde, dünya kamuoyu tarafından takdir görmüşlerdir.  Kurucusunun vefatından sonra Ahmediye Cemaati, seçimle iş başına gelen vârisleri  –halifeler- tarafından yönetiliyor. Hareketin şu anki başkanı 2003 yılında seçilen Mirza Masrur Ahmed Hazretleri’dir. Kendisinin resmî unvanı V. Mesihî Halife’dir.

Müslüman Ahmediye Cemaati, Vadedilen Mehdi  ve Mesih Hazreti Mirza Gulam Ahmed tarafından 1889 yılında Allah-u Teâlâ’nın emrine göre kuruldu. Müslüman Ahmediye Cemaati bugün dünyanın 193 ülkesinde İslamiyet’i yaymaya çalışmaktadır.  Birçok ülkelerde bu cemaatin merkezleri, camileri, okul ve hastaneleri vardır. Bu cemaat Hz. Resulüllah (s.a.v.)’in doğruluğunu ve yüceliğini, İslamiyet’in gerçekliğini ispat eden dini kitaplar yayınlamakta, dini gazete ve dergiler çıkarmaktadır. Bu cemaatin çabaları sonucu Kuran-ı Kerim 130’dan fazla dile tercüme edilerek yayınlanmış ve bu çalışmalar halen devam etmektedir. Böylece İslamiyet’in sesi Müslüman olmayan birçok ulusa duyurulmuştur. İslamiyet’i yayma seferberliği içinde televizyon ve radyodan da istifade edilmektedir. Bu cemaatin en halisane bir şekilde İslamiyet’e yaptığı hizmetler, yalnız iyi niyetli Müslümanlar tarafından değil; gayrı Müslimler tarafından bile methedilmiştir.

AHMEDİYE CEMAATİ GERÇEK İSLAM’IN DİRİLİŞİDİR

Yüzyıllar boyunca gerçek İslam´ın gövdesi üzerine yamanan ve İslam´ın güzel ve temiz çehresini değiştiren, bozan ve Müslüman toplumunu kökünden sarsan hurafeler, bozukluklar ve sapıklıklar, Ahmediye Hareketi ile sökülüp atılmıştır. Bu Cemaat İslam´dan ne en küçük bir sapmadır, ne de İslam prensipleri ve öğretisine yeni bir şey eklemektedir.

Bu Hareket, İslam´ın yeniden taptaze bir takdimi ve dirilişidir. Hâşa, yeni bir din ve yeni bir icat değildir. Ancak, İslam´ın tâ doğuşundan beri sahip olduğu şeyleri, şimdi yeniden, taptaze olarak ortaya koymaktadır.

 

Ahmediyet Yeni Bir Din Değildir!

Bizi tanımayanlar, Ahmedi’lerin “La ilahe illallah Muhammedün Resulüllah” yani, kelime-i tevhîde inanmadıklarını ve Ahmediyet’in yeni bir din olduğunu zannederler. Bu kişiler, Ahmediyet hakkında bazı kimseler tarafından kasten aldatılmışlardır. Veyahut ta böyle bir düşünce kendi kafalarının mahsulüdür. Yani “Her dinin bir kelime-i tevhide ihtiyacı vardır. Ahmediyet yeni bir dindir. Onun için kendine mahsus yeni bir kelime-i tevhidi de mutlaka vardır,” diye düşünmelerinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. Gerçek şudur ki, Ahmediyet ne yeni bir dindir, ne de yeni bir kelime-i tevhide ihtiyacı var. Hatta ben daha da ileri gideceğim ve kelime-i tevhidin İslâmiyet’ten başka hiçbir dinin sembolü olmadığını söyleyeceğim. Nasıl ki, İslâmiyet, kendi kitabı, Peygamberi ve cihan şümûl bir din olduğundan dolayı diğer dinlerden farklı ve imtiyâzlı bir din ise, onun gibi İslâmiyet, kelime-i tevhidiyle de diğer dinlerden farklı ve üstündür.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]